افزایش بطری ۱۰ تایی

295,000 تومان

مقدار:

توضیحات محصول

در این بازی دو بطری را به تماشاچی نشان می دهید.سپس روی هر کدام یک لوله به شکل استوانه برای پوشش هر دو بطری قرار می دهید.
سپس هر دو بطری را را از داخل استوانه ها به بیرون می آورید و روی میز قرار می دهید تا به خوبی تماشاچیان این دو بطری را تماشا کنند سپس به سراغ استوانه های می روید داخل آن بطری ها قرار داشتند و هم اکنون خالی می باشند.

سپس استوانه را از روی میز که قرار دارد بر می دارید و تماشاچیان در عین ناباوری تماشا می کنند که یک بطری دیگر در استوانه ظاهر سپس استوانه را روی بطری قرار می دهید و بطری داخل استوانه را بر می دارید و روی میز یا جایی که قرار است این بازی را اجرا کنید قرار می دهید.

این کار را تا جایی انجام می دهید که تعداد ۱۰ عدد بطری را به همین ترتیب ظاهر کنید.

افزایش بطری ۱۰ تایی

اطلاعات بیشتر

وزن 3000 g

آیا نظری درباره این محصول دارید؟