جعبه اجی مجی ۱

38,000 تومان

مقدار:

توضیحات محصول

جعبه اجی مجی شماره ۱ شامل ۸ وسیله و ۴۰بازی تردستی با لوازم ساده منزل می باشد لوازم این جعبه شامل

1-کتاب شعبده بازی که ۱۵ ترفند ساده را در داخل آن آموزش می بینید اما این کتاب سحرآمیز وظیفه دیگری نیز دارد . وقتی کتاب را که ابتدا باز می کنید تمام حضار مشاهده می کنند که تمام صفحات کتاب سفید و خالی می باشد حال کتاب را بسته و مجدد باز می کنید صفحات کتاب به کلی رنگی شده و نقاشی های جالب در آن نقش دارند حال دوباره کتاب را بسته و باز می کنیم که آموزش های کتاب ظاهر می شوند –

۲ – قرصهای مخصوص تبدیل نوشابه به آب که با کمک این قرص ها می توانید به راحتی در یک لحظه نوشابه را تبدیل به آب و کاملا بی رنگ کنید

3-توپ و جام سحر آمیز که ابتدا توپ را از جام بیرون آورده و درب آن را می بندید به مجددی که درب جام را باز کنید مشاهده می کنید که یک توپ دیگر در جام ظاهر می شود

4-غیب سکه کشویی که با این وسیله سکه های کوچک را غیب و ظاهر می کنید

۵ .اسکلت سه تکه که با این وسیله یک عکس اسکلت را به سه قسمت مساوی قسمت می کنیید و مجدد عکس سالم می شود

6-غیب دستمال که به همراه یک وسیله مخصوص شما قادر به این خواهید بود که هر گونه دستمال کوچک را در دست خود ناپدید کنید

۷ -افزایش توپ یک بازی جذاب دیگر است که ابتدا یک توپ در دست دارید و با انجام حرکاتی سحر آمیز یک توپ را در دستان خود به ۴توپ تبدیل

۸ -دو حلقه سحر آمیز که با این حلقه ها سکه را در زیر آنها جا به جا می کنید و بازیهای تردستی این مجموعه شامل ظاهر کردن کبوتر از دستمال خالی و تبدیل دستمال به یک گل مصنویی. حقه های با پاستور و…

اطلاعات بیشتر

وزن 1000 g

آیا نظری درباره این محصول دارید؟