Cube Watches magic tricks

175,015 تومان

مقدار:

توضیحات محصول

Cube Watches magic tricks

در این بازی شعبده باز یک مکعب مشکی رنگ را به تماشاچیان نشان داده تا از تمام جهات مکعب مشکی را مشاهده کنند سپس بر روی مکعب دست می کشد و مکعب تبدیل به یک ساعت مکعبی شده  و روی یک طرف مکعب ساعت ظاهر شدهمکعب را داخل جعبه مخصوص گذاشته و به مجددی که درب جعبه را باز می کند تمام جهات مکعب ساعت ظاهر می شود شعبده باز هنوز کارش تمام نشده او یک بار ئیگر مکعب را داخل جعبه گذاشته و با یک اشاره مکعب را بیرون می کشد که اینبار ساعت های روی مکعب که به رنگ یکسان بود هر کدام تبدیل به یک رنگ جدیدی شده است

اطلاعات بیشتر

وزن 550 g

آیا نظری درباره این محصول دارید؟